Vart's Kennel
Bichon havanais

 


 Hjem

 Om oss

 Kontakt

 Våre hunder

 Valper

 Fotoalbum

 Om rasen

 Helse

 Stell

 Oppdragelse

 Aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

For tiden har vi ikke behov for flere forverter.

 

Hva er en forvert?

 

Poenget med en forvertavtale er at oppdretter skal kunne ha noen flere avlshunder enn det er plass til å ha boende hjemme. Da samarbeider oppdretter med noen som får hunden uten å betale for den, og har den boende hos seg som sin egen. Det er oppdretter som eier hunden så lenge avtalen gjelder. Forverten "betaler" for hunden ved at de gir oppdretter rett til å ta hunden med på noen utstillinger og helseundersøkelser, og - dersom hunden viser seg egnet for det - låne den for å bruke den i avl så lenge avtalen gjelder.

 

Tisper: Oppdretter låner hunden noen ganger for å ha den på utstillinger, og til helsesjekker for å se om den er egnet til avl. Hvis den viser seg å være egnet, låner oppdretter den tilbake når den skal ha valpekull (vanligvis to-tre kull/minimum 10 valper) Når avtalen er over, skrives eierskapet for hunden over på forverten.

 

Hannhund: Oppdretter låner hunden for utstillinger og helseundersøkelser, samt når den skal pare tispe. For hannhund gjør vi avtale om et visst antall år og avtalt antall paringer (avhenger av hundens alder og eventuelle tidligere avkom ved utlevering).
 

Eldre hunder: Av og til kan det være aktuelt å finne fosterfamilie til eldre hunder som ikke lenger er aktuelle i avl. Det gjøres da særskilt avtale i hvert enkelt tilfelle. 

 

Det er viktig med et godt samarbeid og god kontakt mellom oppdretter og forvert, så avstandene kan ikke være for store. Vart's kennel ønsker at fosterfamilie/forvert ikke bor mer enn ca 1 times kjøring fra Drammen.
 

Det er også viktig med en tydelig og god skriftlig avtale, slik at begge parter vet akkurat hva vi har lovet hverandre. Jeg bruker alltid skriftlige avtaler.