Vart's kennel
Irish softcoated wheaten terrier


   Startside

  Forside wheaten

  Om oss

  Kontakt

  Våre hunder

  Valper

  Fotoalbum

  Om rasen

  Helse

  Lenker

  
 


HVA BETYR FORKORTELSENE?


HD-status og utstillingsresultater oppgis gjerne i forkortelser. Hva betyr de forskjellige forkortelsene?


 

HD-status:

HD = Hofteleddsdysplasi. En svakhet i hundens hofteledd, der hofteskålen
        er litt for åpen, slik at hoftekulen kan komme til å bli ustabil.

A =   Fri for HD

B =   Fri for HD
C =   Svak HD. Hunden vil neppe oppleve symptomer selv (gjelder wheaten) men raseklubben fraråder
        avl på hunder med C-hofter eller mer. Årsmøtet har vedtatt at klubbens hjemmeside ikke skal
        formidle valper etter foreldre med C-hofter.
D =   Middels HD. Symptomer kan kanskje komme. Skal ikke tas i avl.
E =   Sterk HD. Hunden vil trolig få symptomer (smerter, halthet). Skal ikke tas i avl.


HD-index:

Hundens HD-Index vises som et tall hvor 100 er rasens gjennomsnitt. Et tall over 100 indikerer da at dette individets HD-Index er bedre enn gjennomsnitt for rasen, noe som indikerer at hunden vil gi valper med gjennomsnittlig litt bedre HD-status enn dagens gjennomsnitt. HD-index under hundre indikerer at hundens index ligger noe under rasens gjennomsnitt. HD-index'en regnes ut digitalt i DogWeb (NKK's digitale Hundedatabase.)

 

 

UTSTILLINGSRESULTATER:


EXCELLENT (markeres med rød sløyfe):
Hund som får "Excellent" (= Utmerket), er klassifisert som en "hund som i alt vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg." (NKK's utstillingsregler). Oppnådd 1AK er minstekravet for å kunne bruke hunden i avl (i følge Norsk Terrier Klub og Irish  Softcoated Wheaten Terrier Klubbens regler).

CK =   Certifikat Kvalitet (markeres med rosa sløyfe). Gis til hunder som dommeren mener er gode nok til
å få certifikat (se nedenfor). Hunder som har fått CK blir med i siste runde av bedømmingen av sitt
kjønn, der CERT (certifikat) gis til den beste av de konkurrerende hundene (som ikke alt er champion).

CERT = Certifikat (markeres med sløyfe i rødt/hvitt/blått). På hver utstilling er det én hannhund og én tispe i hver rase som kan tildeles certifikat. Når dommeren tildeler hunden CK eller CERT, mener han at dette er en "Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så
uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til
hunden bak cert-vinneren." (NKK's utstillingsregler)

CACIB = Innstilling til internasjonalt championat (markeres med hvit sløyfe). Oppnår hunden Cacib i flere land, kan den få tittelen nordisk champion og/eller internasjonal champion (se om titler lenger ned).

HP =  Hederspris (markeres med lilla sløyfe). Kan gis til oppdrettere. For å få HP for oppdrett, må
oppdretteren stille med 4 gode hunder samme dag, - disse vises først fram individuelt sammen med alle
de andre påmeldte hundene den dagen, og siden som gruppe når den individuelle bedømmingen er over.
Tidligere ble HP også tildelt enkelthunder i valpe-, junior-, unghund- og veteranklasse, denne praksisen
ble fjernet da nye utstillingregler kom (ca 2010).


Titler:

NUCH = Norsk Utstillings Champion. Oppnådd tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubben er gitt anledning til å utdele certifikalt tellende til championat. Minst ett cert
må være vunnet etter fylte 2 år.

SUCH / DKUCH / FUCH = Svensk / dansk / finsk utstillingschampion.

NORD UCH = Nordisk utstillingschampion. Hunden er norsk champion, og har i tillegg fått cert i to
andre nordiske land.

INT UCH = Internasjonal champion. Hunden har oppnådd fire CACIB i minst tre ulike land.

NV-11    = Norsk Vinner (+ årstallet), - forteller at hunden har blitt BIR eller BIM på NKK's store avsluttende utstilling på Lillestrøm det året.