Vart's kennel
Irish softcoated wheaten terrier


   Startside

  Forside wheaten

  Om oss

  Kontakt

  Våre hunder

  Valper

  Fotoalbum

  Om rasen

  Helse

  Lenker

  
 


Wheaten Terrierens helse

Startside helse Ny kjøper Hundeeier Oppdretter Artikler Sykdommer
 OGSÅ I FRISKE RASER DUKKER DET

I BLANT OPP SYKDOM

Alle oppdrettere søker etter beste evne å avle fram så friske og gode hunder de kan.  Vi har hatt to større helseundersøkelser på rasen, og begge viser at wheaten terrieren er en sunn rase med liten grad av sykdomsproblemer, - hele 90% av eierne som ble spurt (til sammen nesten 1000) er godt eller meget godt fornøyd med sin hunds mentale og fysiske helse. Men - noen sykdomstilfeller forekommer dessverre likevel. Her er en oversikt over sykdommer som vi vet har forekommet på rasen, og kort om hva man kan gjøre dersom hunden får et problem:


KLØE / ALLERGI

Helseundersøkelsene viser at det er relativt mange wheateneiere som rapporterer om kløe på hunden sin, - de fleste imidlertid bare som moderat problem/episoder. 
Årsakene til kløe kan være mange, og det kan være vanskelig å finne ut hva som er årsaken i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å først sjekke om kløen kan skyldes at hunden er smittet av lus, lopper eller midd. Da trenger den behandling med et middel mot utøy, - kontakt veterinæren. Vær oppmerksom  på at både reveskabb og pelsmidd kan være svært vanskelig å se på hunden. Behandling mot parasitter kan derfor være verdt å prøve, selv om man ikke har klart å se/konstatere utøy. Tenk også etter om kløen kan skyldes at hunden er stresset. Hunden trenger en god balanse mellom ro og nok oppmerksomhet og aktivitet. Både for lite og for mye aktivitet kan føre til stress, som igjen kan føre til at hunden klør seg.
Kløe kan også skyldes at er pelsen tovet eller skitten, slik at hunden trenger et bad. Prøv gjerne et bad med kløestillende shampo, og gre pelsen godt ut.  Våteksem på labbene kan oppstå når været ute er vått, og hunden blir gående våt på labbene. Slikt eksem unngås som regel dersom man holder labbene kortklippet og mest mulig tørre og rene. Oppstår våteksem,  prøv å smøre labbene med en vannavstøtende sinksalve, f.eks. Silulen.

Kløen kan også skyldes allergi. Hunden kan reagere allergisk mot husstøv, pollen, mat, mot såpen som hundesengen vaskes med, eller mot shampoen dere bruker. Prøv å bytte fòr, vaske hundeteppet med nøytral såpe, og finne en mildere shampo, dersom kløe oppstår. Har dere kjøpt et nytt gulvteppe til huset? Ligger hunden på det?  Nye tepper kan inneholde stoffer som hunden reagerer på. Dersom veterinæren - etter å ha sjekket tingene nevnt over - finner at kløen skyldes allergi, kan han ta en blodprøve og sende inn til analyse for å finne ut mer eksakt hva hunden reagerer på.


ØREPROBLEMER 
 

Skyldes ofte opphoping av ørevoks eller smitte av øremidd. Ørebetennelse hos hunden bør behandles hos veterinær. I enkelte tilfeller kan stadige øreproblemer skyldes luftbåren allergi (pollen, husstøv m.v.) eller litt for trang øregang.

Når ørene holdes rene og ørehår nappes ut jevnlig, oppstår det vanligvis ikke problemer. På apotek eller hos veterinær kan man kjøpe Ørerens til hund reseptfritt.  Bruk  denne hvis du ser ørevoks i hundens øre. Er hundens ører blitt røde, og hunden klør seg og/eller rister på hodet, trenger den behandling hos veterinær.


ØYESYKDOMMER
  

Er uvanlig på rasen i Norge. Grå stær kan forekomme, vanligvis på eldre hunder. Enkelte tilfeller av tette tårekanaler har forekommet. Andre øyesykdommer er svært sjelden på rasen.


FEIL TANNSTILLING
 

Sen tannfelling kan være en årsak til at skjevheter oppstår når de nye tennene vokser fram. Derfor er det spesielt viktig å holde øye med hundens tenner under tannfellingen. Gi valpen harde ting å tygge på, slik at melketennene faller ut når de skal. Kontakt veterinær hvis det ser ut som de nye tennene sprenger på før melketennene har falt ut. Ser en at noen av de nye tennene kommer skjevt, kan man dytte på dem en to-tre uker, dette vil oftest være nok til å få dem inn på rett plass. Pass særlig på at hjørnetennene kommer riktig. Hjørnetennene nede skal legge seg litt utover og på utsiden av tennene i overkjeven. Oppstår problemer, kontakt veterinær.


TANNMANGEL
 
Kan forekomme, det er da gjerne en av de små tennene mellom hjørnetennene og jekslene som mangler. Hunden skal ha tre slike små tenner på hver side oppe, og fire nede. Mangler noen av disse, lager det som regel ingen problemer for hunden.


TANNSTEIN

Vil oppstå hos de fleste hunder, og bør fjernes jevnlig. Dette kan gjøres hos veterinær. Symptomer på at det er på tide å fjerne tannstein kan være dårlig ånde og/eller betent tannkjøtt langs kanten av tennene.


HOFTELEDDSDYSPLASI (HD)
 
Forekommer på rasen. Dette er ikke noe stort problem, men raseklubben har likevel valgt å gjøre vedtak om at alle avlsdyr skal være frirøntget, som et tiltak for å hindre videre utvikling av denne lidelsen på rasen. Klubben formidler kun valper etter foreldre som oppfyller disse kravene. Det arbeides for å få flest mulig avkom røntget, slik at vi kan holde nøye øye med utviklingen. Svak og middels grad av HD pleier ikke å gi symptomer på en så liten rase som wheaten. Selv hunder med sterk HD behøver ikke å få noen plager eller problemer av dette. Når det gjelder avl, gir NKK følgende råd til hundeeiere som har fått HD-diagnose på sin hund:  "Fordi arveanleggene for HD nedarves fra foreldre til avkom, er den generelle anbefaling at bare hunder som er "fri for HD" brukes i avl. ....  Man kjenner i dag ikke til den eksakte nedarvingsmekaninsme for HD, men man vet at arvbarheten er 20-30%. Dette vil si at det er stor risiko for at et dyr med HD vil nedarve disposisjonen for utvikling av lidelsen til sine avkom. Man vet at disposisjonen for utvikling av HD styres av mange gener (polygenetisk nedarving). Mijøfaktorene som foring, overvekt, mosjon osv. har stor betydning for om det enkelte individ utvikler HD. Avkom etter individer med HD vil derfor ha større risiko for å utvikle HD enn avkom etter fridiagnostiserte hunder."  (Sitat fra brevet som følger HD-svaret fra NKK når diagnosen er HD).


NYRESYKDOMMEN PNP
 
Har forekommet. Den finnes i en "snill" form som bryter ut når hunden er godt voksen, vanligvis i 6-7 års alder. Den finnes også i en "sint" form som bryter ut før valpen er året gammel.  Symptomer er at hunden drikker svært ofte, og tisser tilsvarende ofte. Etter hvert vil den også bli slapp og uopplagt. Slike symptomer behøver ikke være PNP. De kan også skyldes infeksjon i urinveiene som kan behandles. Kontakt veterinær for å sjekke dette, og eventuelt få nødvendig behandling. Sykdommen PNP har dessverre ofte dødelig utgang. Man tror sykdommen kan ha recessiv arvegang, og at visse miljøfaktorer kan virke utløsende.  Det er derfor vanskelig for oss oppdrettere å gardere oss mot sykdommen, utover det å sjekke at avlsdyrene vi bruker er friske. Heldigvis er sykdommen sjelden på rasen. Oppstår problemer som beskrevet, kontakt veterinær.


PLE/PLN
 

Er et sykdomskompleks som har rammet en del wheaten terriere i Amerika, og enkelte tilfeller i Skandinavia er også kjent. Tall fra Amerika (nov. 2000) forteller at hele 10-15% av de Nord-Amerikanske wheaten er rammet. Bokstavene PL står for "protein losing" = miste protein,  E står for "enteropathy" som betyr sykdom/skade i fordøyelsessystemet, og N står for "nephropathy" som betyr sykdom/skade i nyrene. Dette er altså et sykdomskompleks som medfører at hunden mister protein enten via fordøyelsessystemet, og/eller via nyrene. Symptomer kan være:  Oppkast, diaré,  drikker mye og tisser mye, mister vekt., væskeansamling i buken.  Årsaken til sykdommen er trolig et defekt immunforsvar. Oppstår problemer som beskrevet, kontakt veterinær.  PLE kan vise seg fra hunden er nokså ung. Med riktig behandling og diett kan en hund med PLE leve lenge med sykdommen PLN bryter vanligvis ut i 4-6 års alder, og mange av dyrene som rammes, dør etter forholdsvis kort tid. Men oppdages sykdommen tidlig, kan noen - med riktig behandlng og diett - leve en tid. Sykdommen er trolig arvelig, men man har foreløpig ikke klart å kartlegge arvegangen.


URINLEKKASJE  
 
Har forekommet. Denne lidelsen arter seg ved at valpen ikke er i stand til å kontrollere urinen, det renner stadig litt, slik at valpen stadig er våt og lukter urin.  Vanligvis vil oppdretter se dette før valpen er leveringsklar,  men det har også skjedd at en har oppdaget sykdommen først noen uker etter levering. Denne lidelsen kan ha flere årsaker. For noen tispevalper kan årsaken være hormonell, og de blir friske etter første løpetid. Hos andre er det feilutvikling av blære og/eller urinledere som er årsak. I slike tilfeller kan det være vanskelig å berge valpen. Kontakt veterinær for å få hjelp til å finne årsaken, og råd om hva som kan gjøres.


HJERTEPROBLEMER
 
Er ikke vanlig, men har forekommet på rasen. Symptomer kan være tretthet, dårlig matlyst og hoste. Kontakt veterinær.


"RAGE"
 

Er et fenomen som har dukket opp på noen wheaten i Amerika, og vi har hatt noen enkelttilfeller i Skandinavia som vi lurer på om kan være denne sykdommen.  Rage arter seg ved at hunden får et slags anfall da den ikke er seg selv. Anfallet er et slags irrasjonelt raseri som gjør at hunden i verste fall kan bite hvem som helst, til og med sin egen eier. Anfallet kan vare fra noen sekunder til noen få minutter. Så kommer hunden til seg selv igjen og er som før. Skulle du oppleve et slikt anfall hos en hund, stå helt stille til anfallet er over. Det finnes hunder som ved hjelp av epilepsi-medisiner har blitt symptomfrie i flere år. Sykdommen er ukjent for oss, og skulle noen dumpe borti hunder som kan ha rage, er det viktig at de kontakter både sin oppdretter og klubbens helsekomite for å gi informasjon. Dette er en sykdom det er viktig å få kartlagt.


KREFT 
 
Forekommer på wheaten terrier som på andre raser.


ANDRE, SJELDNE SYKDOMMER
 
som har forekommet i Skandinavia:

Tokjønnede hunder - Lyskebrokk - Kengurusyndrom (korte framben) - Patella luxasjon (feil med kneleddet i bakbena) - Osteocondrose (ben- og bruskdegenerasjon i framben) - Struma  (bristende produksjon i skjoldbrukskjertelen) - Addisons sykdom (underfunksjon i binyrene).

   

Har hunden din fått en sykdom, kontakt veterinær. 

Husk også å kontakte din oppdretter! Oppdretteren vil ofte kunne hjelpe deg. Og dine opplysninger er viktige for oppdretteren.  Alle oppdrettere trenger informasjon om problemer som har oppstått på avkom, slik at man kan gjøre fornuftige valg når man skal avle fram nye valpekull.