Vart's kennel
Irish softcoated wheaten terrier


   Startside

  Forside wheaten

  Om oss

  Kontakt

  Våre hunder

  Valper

  Fotoalbum

  Om rasen

  Helse

  Lenker

  
 


Wheaten Terrierens helse

Startside helse Ny kjøper Hundeeier Oppdretter Artikler Sykdommer
 


 

TIPS TIL DEG SOM TENKER PÅ Å KJØPE VALP 

Hvis du har funnet ut at wheaten terrier er rasen som passer for deg, blir neste spørsmål:

Hvor skal jeg kjøpe valp?  Hvilke oppdrettere er seriøse?

Valg av oppdretter er ikke så lett, men - ingen andre kan gjøre valget for deg. Dette er noe du må finne ut av selv. Min anbefaling er: Snakk med de oppdretterne som er aktuelle for deg, - bare slik kan du finne ut hvem du føler deg mest på bølgelengde med. Bruk gjerne telefonen, men har du mulighet er det lurt også å besøke de oppdretterne du synes er mest aktuelle. Tenk igjennom hva som er viktig for deg, og pass på å spørre om nettopp det. Tenk også over hvor lang geografisk avstand mellom deg og oppdretteren du kan akseptere.  Det er vanligvis en fordel for både valpekjøper og oppdretter at avstanden ikke er lenger enn at det er mulig å holde kontakt.

 

Her er noen tips til spørsmål som man kan stille en oppdretter:  

•  Hvordan er mammaen og pappaen til valpene? Får du lov å hilse på dem? Hvis du har
    mulighet til å hilse på dem, er det lurt å gjøre det. Selv om valpene ikke vil bli kopier
    av foreldrene, vil det gi deg et inntrykk av hva oppdretteren velger å ta i avl, og til    
   
viss grad hva du kan vente deg av valpene.

•  På hvilken måte er avlsdyrene sjekket i forhold til helse? Er de f.eks. HD-røntget, er
    det tatt blodprøve med tanke på nyrefunksjon, er de gentestet for nyresykdommen
    PLN, har det vært kløe eller andre helseproblemer i nærmeste slekt, - osv. 

•  Er mammaen og pappaen noe i slekt med hverandre? Hva er innavlsprosenten?
    (bør helst være under 3%)

•  Har pappaen kull fra før? Hvor mange kull har han hatt? (bør ikke være mer enn 5-6)

•  Er foreldredyrene stilt på utstilling? Hva slags premier har de fått?

•  Hva slags kjøpekontrakt bruker oppdretteren? Brukes NKKs standardkontrakt? Har   
   
oppdretteren noen tillegg til denne, - i så fall, hva?

•  Hva koster valpen?

•  Gir oppdretteren noen tilbud til valpekjøperne, - f.eks. opplæring, kurs, gratis klipp de
    første gangene, e.l.

•  Å dra på besøk og møte oppdretteren er lurt, og kan gi et inntrykk av hva slags
    samarbeid du kan forvente framover.

 

Her er raseklubbens anbefalinger for avlsdyr:

Klubben har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav:

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, 
    arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd 1. premie kvalitetsklasse
    i Juniorklasse, Unghundklasse eller Åpen klasse som minimumskrav.

3. Avlsdyr skal være frirøntget for HD (hofteleddsdysplasi)

Klubbens nettside formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller disse anbefalingene.

 

Lykke til med dine valg!